Személyiségfejlesztés (Önismereti, szabad interakciós csoport)

szemelyisegfejlesztes1

Miért lehet szükségünk önismereti munkára?

Bizonyos tekintetben mindenkinek szüksége van arra, hogy ismerje és megértse önmagát.

Az igény forrása lehet:

 • a személyes hatékonyságunk fokozása;
 • a tudatosságunk növelése;
 • öngyógyító törekvés (belső harmóniánk, nyugalmunk megteremtése és belső feszültségeink csökkentése); vagy csupán a kíváncsiság is. 

Önismeretünk a magunkra vonatkozó tapasztalatok összessége, amely beépül az énképünkbe, személyiségünk struktúrájába, majd viselkedésünk, gondolkodásunk és reakcióink változásaihoz vezet. Az önismeret nem egy végleges állapot, hanem az életünk során folyamatosan változik, azáltal, hogy egyre több területen tudjuk kipróbálni magunkat és egyre több emberrel kerülünk kapcsolatba.

Önismeretszerzés módjai, forrása a többi ember vagy saját tapasztalatunk:

 • Metakommunikációs jelzések helyes értelmezése.
 • Őszinte, segítő barátokhoz, csoportokhoz tartozás.
 • Család segítsége, támogatása.
 • Kritikus helyzetekben szakember felkeresése (pszichológiai tanácsadás).
 • Önismereti igény, önismereti csoportban való részvétel.
 • Pszichológiai kultúra tanulmányozása (film, színház, könyv).
 • Önmegfigyelés.

A csoport segítséget nyújt, hogy belső erőt megtapasztalva a képességek és a tehetségek kiteljesedéséhez.

Célja, hogy a tagok megvizsgálják énképüket, s a csoportban megélt tapasztalataik segítségével fejlesszék személyiségüket.

Ereje az elfogadó légkör megtapasztalásában, valamint a különböző szempontok megjelenésében, a társas interakciók változatosságában rejlik.

szemelyisegfejlesztes2

Az önismereti csoportok jelentősége:

Önismeret birtokában a személy

 • sikeresebben oldja meg problémáit,
 • hatékonyabban kezeli társas kapcsolatait és konfliktusait,
 • képes tudattalan késztetéseit feldolgozni,
 • kudarcok után új célt találni
 • testi-lelki betegségből könnyebben kigyógyulni.

Önismeret nélkül nem érthetjük meg a körülöttünk lévő világot, ez az alapja embertársaink megismerésének. Az érett személyiség magas fokú önismerete segíti önmegvalósítását. Az önismeret és helyes önértékelés hozzájárul a boldog és sikeres élet kialakításához, a lelki egészség megteremtéséhez.

Az önismereti csoport általában 6-15 főből áll, és  olyan védett közeget biztosít, melyben a különféle (életvezetési, önértékelési, párkapcsolati) problémák megbeszélhetőkké, feldolgozhatókká válnak.

Kompetenciák: A résztvevő legyen képes önmaga és csoporttársai megismerésére, személyisége intrapszichés sajátosságainak és aktuális állapotának megfelelő nyílt és aktív viselkedésre, a csoportszabályokhoz való alkalmazkodásra.

Módszerek: Előadás, Helyzetgyakorlatok, játékok, Tréning módszerek (beszélgetés ? beszélgetés vezetése, vita ? vita vezetése, egyéni, páros és csoportos feladatmegoldások, párok és csoportok alakítása, reagálás önmagunkra és a társakra, improvizáció)

Regisztráljon ingyenes nyílt óránkra!