Furulya

furulya

6 éves kortól

Szeretné, ha gyermeke megismerkedne a fúvós hangszerek családjának egyik tagjával?
Ezeken az órákon nagyon gyorsan zenei sikerélményhez jutnak a gyermekek, hiszen a fúvástechnika játékos elsajátítása után, már az első órán néhány hangot meg tudnak szólaltatni. A felhangzó kis dallamhoz azonnal zenei kíséretet is kapnak a résztvevők, ez még inkább fokozza a zenei élményt.

Nincs egyetlen kihasználatlan perc sem: az itt töltött időben játék, zenehallgatás, ritmushangszerek, ritmuskártyák, színek, hangok és mozgás, megannyi – a gyermekek életkori sajátságaihoz igazított – játékos tevékenység vezet a zene birodalmába.

Az órákon a hangok megtanulása mellett – ami a darabok megszólaltatásának csak az ?előszobája? – auditív és vizuális módon, valamint a hallás, ritmus, finommotorika, memória fejlesztésével tartjuk fenn folyamatosan a gyermekek érdeklődését.

A tanár segítő és támogató szerepben van jelen, mintegy kísérője a felfedező, tapasztalati úton történő tanulásának.
A program kidolgozott metodikáját a kottafüzet, és zenei CD segíti. Ezek támogatják, teszik biztossá és élvezetessé az otthoni gyakorlást.
A tanulandó anyag népszerű melódiák gyűjteménye, amely minden alkalommal inspirálóan hat a kis furulyásokra.
Mindemellett a csoportos zenélés élményét, a kortársakkal való közösséget is megélik a kicsik ezeken a találkozásokon.

További információk a PDF-prospektusban.

Regisztráljon ingyenes nyílt óránkra!

Tanít

SmArt Academy - Miskolc